Ga naar hoofdinhoud

På tapeten lärabok

Beschrijving

en populära På tapeten är reviderad. Den innehåller självklart fortfarande aktuella och brännande ämnen som rör alla. Två nya teman finns med liksom en cd med alla texter inlästa. OBS CD säljs separat ISBN 9147904798 (ingår inte i denna bok) Boken är avsedd för dem som har kommit en bit på väg i svenska språket.
Texterna är av sakprosekaraktär men enkla och lättillgängliga. Tonvikten i övningarna ligger på läsförståelse, ordkunskap och diskussion.
Läs mer
Den grundligt reviderade På tapeten bygger självklart på samma tanke som den tidigare På tapeten, ett fokus som uppskattats av så många lärare och studerande. Utgångspunkten tas i aktuella, allmängiltiga och intressanta ämnen. Alla de tidigare kapitlen finns kvar, men texterna har bearbetats, strukits eller lagts till. Nu finns dessutom två nya intressanta ämnen med.
Ett behandlar det nya familjebegreppet och det andra ger några vinklingar på det så aktuella miljöperspektivet.
Texterna är alla av sakprosekaraktär. Man hittar både längre, mer utredande texter och kortare texter av notiskaraktär. Enklare texter varieras med svårare. Allvarliga perspektiv blandas med sådant mer på skoj. Även statistik i form av olika typer av tabeller finns med att arbeta kring.
Övningarna behandlar läsförståelse, ordträning och skrivande. På tapeten gör vissa grammatiska nedslag, där man kan öva sådant som av erfarenhet kan vara svårt för den som ska lära sig svenska som andraspråk, till exempel ordföljd, verbformer, pronomen, adjektiv och substantivböjning ... En viktig del i På tapeten är alla möjligheter till diskussion med hjälp av olika diskussionsfrågor som finns.
En nyhet är att alla bokens texter finns inlästa på en cd. Vår förhoppning är att användarna kommer att uppleva den nya komponenten som ett komplement som gör På tapeten ännu mer heltäckande än tidigare. Ett separat facit är den tredje delen i materialet.
Utmärkande för På tapeten är fokus på sakprosa, mycket diskussion och arbete med tillexempel analys av statistik, teman som är allmänmänskliga och inte speciella för Sverige.

Kopen bij


€ 88,70

Indien op voorraad binnen 48 uur verzonden


Specificaties

ISBN/EAN9789147091898
TypeHulpmiddel

Publicatie

AuteurEckerbom e.a.
UitgeverLiber