Ga naar hoofdinhoud

På tapeten facit

Afbeelding van På tapeten facit

Beschrijving

Den populära På tapeten är reviderad. Den innehåller självklart fortfarande aktuella och brännande ämnen som rör alla, men nu med två nya teman. Boken är avsedd för dem som har kommit en bit på väg i svenska språket. Texterna är av sakprosekaraktär men enkla och lättillgängliga. Tonvikten i övningarna ligger på läsförståelse, ordkunskap samt diskussion.  Boken kompletteras med en cd, köpes separat, med alla texter inlästa.
Läs mer
Den grundligt reviderade På tapeten bygger självklart på samma tanke som den tidigare upplagan, ett fokus som uppskattats av så många lärare och studerande. Utgångspunkten tas i aktuella, allmängiltiga och intressanta ämnen. Alla de tidigare kapitlen finns kvar, men texterna har bearbetats, strukits eller lagts till. Nu finns dessutom två nya intressanta ämnen med.
Ett behandlar det nya familjebegreppet och det andra ger vinklingar på det så aktuella miljöperspektivet.
Texterna är alla av sakprosekaraktär. Man hittar både längre, mer utredande texter och kortare texter av notiskaraktär. Enklare texter varieras med svårare. Allvarliga perspektiv blandas med sådant mer på skoj. Även statistik i form av olika typer av tabeller finns med att arbeta kring.
Övningarna behandlar läsförståelse, ordträning och skrivande. På tapeten gör vissa grammatiska nedslag, där man kan öva sådant som av erfarenhet kan vara svårt för den som ska lära sig svenska som andraspråk, till exempel ordföljd, verbformer, pronomen, adjektiv och substantivböjning... En viktig del i På tapeten är alla möjligheter till diskussion med hjälp av olika diskussionsfrågor som finns.
Alla bokens texter finns inlästa på en cd, som köpes separat. Vår förhoppning är att användarna kommer att uppleva den nya komponenten som ett komplement som gör På tapeten ännu mer heltäckande än tidigare. Ett separat facit är den tredje delen i materialet.
Utmärkande för På tapeten är fokus på sakprosa, mycket diskussion och arbete med tillexempel analys av statistik, teman som är allmänmänskliga och inte speciella för Sverige.

Kopen bij


Dit artikel is op dit moment niet beschikbaar.


Specificaties

ISBN/EAN9789147091904
TypeBoek

Publicatie

AuteurEckerbom e.a.
UitgeverLiber