Ga naar hoofdinhoud

Bravissimo! 2 libro dello studente + CD audio

Afbeelding van Bravissimo! 2 libro dello studente + CD audio

Beschrijving

Het libro dello studente van Bravissimo! bevat acht unità.
Elke unità bestaat uit zeven vaste onderdelen:
Primo contatto: een dubbele pagina die het thema van de unità
introduceert. Aan de hand van afbeeldingen, foto’s en vragen wordt de
voorkennis van de cursisten geactiveerd. Ook worden de eindtaak en de te
verwerven Vaardighedenaangegeven.
Testi e contesti: een dubbele
pagina met talloze documenten die interactie tussen de cursisten
stimuleert; de Vaardigheden worden geoefend aan de hand van lees- en
luisterteksten.
Alla scoperta della lingua: drie pagina’s die
dieper ingaan op de Italiaanse taal: de cursist maakt kennis met de
regels van de taal en leert deze toepassen.
Qualcosa in più: op
deze pagina wordt dieper ingegaan op woordenschatverwerving in een
socioculturele context. Cursisten leren bijvoorbeeld wat er op de
Italiaanse euromunten staat of welke soorten koffie er zijn.
Risorse
e un po’ di allenamento: een dubbele pagina die de behandelde
grammatica en taalfuncties handig samenvat aan de hand van schema’s,
lijsten en illustraties. Hier zijn ook de uitspraakoefeningen opgenomen.
Cursisten worden uitgenodigd om de voor hen belangrijke woordenschat teordenen in woordvelden en schema’s.
In azione e … il compito: op
deze dubbele pagina wordt de stof van de voorgaande pagina’s herhaald
en geoefend ter voorbereiding op de eindtaak. Bij het uitvoeren van deze
eindtaak werken de cursisten samen en passen ze hun verworven kennis,
Vaardigheden en leerstrategieën toe.
Al di là della lingua: een
dubbele pagina met actuele documenten die bijdragen tot een beter begrip
van de Italiaanse cultuur en samenleving. Zo zijn er teksten over
Italiaanse achternamen, modeontwerpers, eetgewoontes, et cetera.
Na twee unità is er telkens een dubbele pagina met oefeningen ter
voorbereiding op het examen Italiaans op A2-niveau (op A1- en B1-niveau
voor respectievelijkBravissimo! 1 en 3). Verder bevindt zich op deze pagina’s een Diario
d’apprendimento, waarin de cursist kan bijhouden wat en hoe hij geleerd
heeft.In de bijlage van het libro dello studente staan teksten met foto’s en
vragen over Italiaanse gebaren, Italiaanse feesten en de regioni van
Italië. Verder bevat de bijlage een grammaticaoverzicht en de
transcripties van de luisterteksten. In het libro dello studente is een
CD audio ingelegd met authentiek luistermateriaal.

Kopen bij


€ 44,60

Tussen 3 en 25 werkdagen geleverd


Specificaties

ISBN/EAN9789460306693
TypeBoek

Publicatie

AuteurM. Birello, A. Vilagrasa
UitgeverUitgeverij Intertaal