Ga naar hoofdinhoud

Português no mundo tekst- en werkboek + audio-cd's (2x)

Afbeelding van Português no mundo tekst- en werkboek + audio-cd's (2x)

Beschrijving

Eendelige, communicatieve methode Portugees, leidt naar niveau A2.

Het tekstboek bevat twintig unidades. Elke unidade heeft een thema dat op de eerste pagina wordt gepresenteerd. De thema’s sluiten aan bij het dagelijks leven van de cursisten, bijvoorbeeld kennismaken, familie, boodschappen doen, reizen, praten over het verleden, wonen, gezondheid, werk en uit eten in een restaurant. Daarop volgen zeven pagina’s met gevarieerde teksten en oefeningen. Alle Vaardigheden – lezen, schrijven, luisteren en spreken – komen daarbij ruim aan bod. Veel oefeningen zijn zo ingericht dat cursisten met elkaar Portugees praten tijdens de les en zo de lesstof meteen in praktische situaties toepassen. In unidade 1-5 staan de instructies zowel in het Portugees als in het Nederlands, en vanaf unidade 6 alleen nog in het Portugees.De unidades bestaan uit de delen A, B en C. In A en B wordt het onderwerp van de unidade uitgewerkt. Belangrijke zinsconstructies en grammaticale onderwerpen worden nader uitgelegd in groene kaders. De vervoegingen van de werkwoorden worden aangeboden in blauwe kaders. Vaak moeten de cursisten schema’s en regels zelf aanvullen, zodat ze de grammaticale regels en werkwoordsvervoegingen sneller en beter onthouden. Onderdeel C heet E no Brasil? en is helemaal gewijd aan het Portugees van Brazilië. Het biedt relevant lees- en luistermateriaal uit Brazilië en geeft de belangrijkste verschillen tussen het Europees en Braziliaans Portugees aan wat betreft de grammatica, de uitspraak en de woordenschat.Het onderdeel Portefólio is een schrijfvaardigheidsoefening waarmee de cursisten de opgedane kennis in praktijk brengen. Ze kunnen het resultaat toevoegen aan hun taalportfolio en zo hun eigen vooruitgang bijhouden. Aan het eind van elke unidade staat een overzichtspagina met de behandelde grammatica en de belangrijkste woorden en uitdrukkingen uit de unidade. De unidade wordt afgesloten met het onderdeel Kennis van land en volk, met interessante leesteksten over de taal en cultuur van Portugal: musea, muziek, volksfeesten, geloof en gewoontes, Portugese producten, gezinsleven, de Portugese keuken, geschiedenis, Portugese auteurs en architectuur. In de eerste unidades zijn de teksten nog gedeeltelijk in het Nederlands en worden de moeilijke woorden vertaald. Naarmate de cursisten meer kennis verwerven van het Portugees, worden de teksten eentalig en ook langer en complexer.De unidades 5, 10, 15 en 20 zijn revisões, waarin de cursisten terugblikken op de voorgaande unidades. Onder­delen van de leerstof worden herhaald en ook evalueren de cursisten hun vorderingen met een Leerdagboek.

De bijlage achter in het boek bevat:

 • rollenspelen waarbij cursisten in tweetallen taalhandelingen uit de unidades oefenen;
 • een overzicht met uitleg over de Portugese grammatica en de uitspraak van het Portugees, met uitgebreide uitleg in het Nederlands. In de unidades staan verwijzingen naar het grammaticaoverzicht;
 • een woordenlijst Portugees – Nederlands per les;
 • een overzicht van de meest voorkomende onregelmatige werkwoorden;
 • een alfabetische woordenlijst Portugees – Nederlands;
 • de transcripties van de luisterteksten.

Bij het tekstboek van Português no mundo hoort geluidsmateriaal in mp3-formaat in Europees en Braziliaans Portugees. Het geluidsmateriaal is gratis te downloaden.Met het werkboek van Português no mundo kunnen de cursisten het geleerde zelfstandig thuis of in de les oefenen. Net als het tekstboek heeft het werkboek twintig unidades, waaronder vier revisões. Elke unidade bevat gevarieerde oefeningen op het gebied van leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, woordenschat en grammatica. Onderdeel C (Retratos lusófonos) besteedt aandacht aan de Portugese eilanden en aan alle landen waar het Portugees een officiële taal is (Portugal, Guinee-Bissau, Macau, Brazilië, Mozambique, Kaapverdische Eilanden, Angola, São Tomé e Príncipe). De cursisten maken kennis met personen uit die landen en gebieden en zoeken er zelf informatie over op.

Achter in het werkboek staan de oplossingen van de oefeningen.

Over deze serie
Doelgroep: Beginners, jongeren en volwassenen van opleidingen op middelbaar en hoger niveau.

Kenmerken:

 • eendelige, communicatieve leergang Portugees waarbij de cursist in het middelpunt staat
 • pakket met tekstboek en werkboek
 • leidt naar niveau A2 van het Europees Referentiekader
 • geschikt voor één of meer cursusjaren
 • geeft de cursist een levendig en actueel beeld van Portugal en de andere Portugeestalige landen
 • besteedt extra aandacht aan het Portugees van Brazilië
 • mogelijkheden voor zelfevaluatie
 • gratis online mp3's met geluidsmateriaal in zowel Europees als Braziliaans Portugees

Português no mundo betekent Portugees in de wereld. En dat is precies wat deze leergang biedt: een boeiende kennismaking met het Portugees en met alle landen in de wereld waar het gesproken wordt. In elke unidade van het tekstboek wordt een pagina gewijd aan het Portugees van Brazilië en in het werkboek passeren alle Portugeestalige landen en de Portugese eilanden de revue. Het tekstboek en het werkboek van Português no mundo zijn uitsluitend verkrijgbaar als set.

Kopen bij


€ 52,95

Indien op voorraad binnen 48 uur verzonden


Specificaties

ISBN/EAN9789460308376
TypeBoek

Publicatie

AuteurPrata e.a.
UitgeverUitgeverij Intertaal