AAP - alfabetiseren in drie stappen

AAP - alfabetiseren in drie stappen

Omschrijving

Het Alfabetisering Anderstaligen Plan, kortweg AAP, is een nieuwe, rijk geïllustreerde, alfabetiseringsmethode voor anderstalige volwassenen. AAP maakt gebruik van moderne inzichten uit het basisonderwijs maar het resultaat is een volwassenen methode.

AAP bestaat uit drie delen: de basisstappen naar alfabetisering.
1. luisteren en spreken, auditieve recognitie.
2. beginnende geletterdheid.
3. analyse, synthese en automatisering.

In het eerste deel hoort de cursist geluidsopnamen die systematisch alle spraakklanken introduceren. In reeksen woorden en korte zinnetjes worden telkens twee spraakklanken tegenover elkaar gezet. De cursist wordt aangemoedigd om kort te reageren op vragen en om veel gehoorde zinnetjes uit het alledaags taalverkeer levensecht en expressief na te zeggen.

In deel twee worden leestekens en de letters van het alfabet getoond. Overzichtsplaten van een vliegveld tonen letters in een context van overbekende aanwijsborden, logo's en merken. Door de herkenning zal de aangeboden informatie beter beklijven. In dit gedeelte worden ook de eerste schrijfoefeningen aangeboden. Dit gebeurt in een speciaal voor analfabeten ontwikkeld letterfront (door Mary van den Brandt).

Deel drie brengt het voorafgaande samen in een lineair aanbod van foneem - en grafeemkoppelingen. Doorlopende stripverhaaltjes presenteren stap voor stap nieuwe klankzuivere normaalwoorden. Kennis uit de vorige les wordt meegenomen in het vervolg van de strip waarmee de nieuwe les opent. Ook bouwt de cursist een bestand op van 'globaalwoorden'. Meestal zijn dit kenmerkende functiewoorden in eenvoudige zinnetjes. Bij elke stap horen lees - en schrijfoefeningen.

Deze drie delen zijn gevat in twee boekjes. Alle lessen zijn rijkelijk voorzien van illustraties (getekend door Teun Berserik). Bij het mondelinge deel hoort een cd. De methode is bedoeld voor klassikaal onderwijs met gelegenheid om gedifferentieerd te werken. Digitale oefeningen, die speciaal voor AAP door het Friesland college zijn ontwikkeld, ondersteunen de lessen.

De methode is bedoeld voor voor iedereen die nog bekend gemaakt moet worden met lettertekens en het fonetisch principe. Het lineaire concept werkt stap voor stap vanuit de elementaire lees - en schrijfhandeling naar de directe lees - en schrijfstrategieën die nodig zijn voor het echte (plezier in) lezen en schrijven. Wie de methode heeft doorgewerkt heeft alfaniveau C en is klaar om te beginnen met een reguliere beginnerscursus NT2

 

€ 66,85

Beschikbaar Beschikbaar
ISBN
9789085065036

Ook in deze serie