DaF unterrichten - Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd-und Zweitsprache Buch + DVD

DaF unterrichten - Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd-und Zweitsprache Buch + DVD

Omschrijving

  • herziene, uitgebreide editie
  • gericht op docenten Duits en studenten van lerarenopleidingen Duits
  • eentalig studieboek didactiek van de Duitse taal
  • laagdrempelig, overzichtelijk en adequaat
  • praktische adviezen van ervaren docenten over Duits als vreemde taal (DaF) en Duits als tweede taal (DaZ)
  • helder gestructureerd en uiteengezet

DaF unterrichten is een didactisch handboek voor docenten Duits binnen en buiten het Duitse taalgebied. Het boek is bedoeld voor docenten Duits die op zoek zijn naar tips om hun lessen te verbeteren.

Centraal staan de didactiek omtrent de vier vaardigheden spreken, luisteren, schrijven en lezen en het overbrengen van de basis- competenties woordenschat, grammatica, uitspraak en Landeskunde. In dit handboek worden de grondbeginselen van het klassikale taalonderwijs op een rijtje gezet, zoals interactie in de les, differentiatie, planning en het toetsen van kennis.

Nieuw in deze herziene editie zijn o.a. de extra kopieerbladen en de speciale leidraad voor beginnende docenten Duits.

Bij DaF unterrichten hoort een ingelegde dvd met uitleg over de articulatie in het Duits en met concrete oefeningen voor de juiste intonatie en de vorming van moeilijke klanken.

 

€ 23,80

Beschikbaar Beschikbaar
ISBN
9789462935587

Ook in deze serie