Nederlands nu! Basiscursus Nederlands voor middelhoogopgeleiden

Nederlands nu! Basiscursus Nederlands voor middelhoogopgeleiden

Omschrijving

Deze taalcursus leidt op tot niveau A2 en is geschikt voor middelhoog opgeleiden.In elke les wordt het vliegwiel van de taal verder aangedreven: de anderstalige oefent in onderlinge samenhang met leesen schrijfvaardigheid en luisteren spreekvaardigheid. In context krijgt de taalleerder een grote woordenschat aangereikt. Door veelvuldige herhaling van de woordenschat zal de hij of zij al gauw overgaan tot het gebruik ervan. De taalverwerving wordt op speelse en samenhangende wijze gestimuleerd en de basisgrammatica wordt stap voor stap aangeboden in gevarieerde en terugkerende oefenvormen.Elke les sluit af met een toets. Scoort de leerder voldoende dan kan hij verder met de volgende les. Is dat niet het geval dan moet hij de les herhalen.

€ 49,95

Beschikbaar Beschikbaar
ISBN
9789461851352

Ook in deze serie