Nederlands voor Thai boek

Nederlands voor Thai boek

Omschrijving

Let op: dit artikel heeft een levertijd van ongeveer 2 weken.

Het boek is zodanig opgebouwd met als doel om de spreek- en schrijfvaardigheid van het Nederlands te vergroten. De uitleg over de Nederlandse taal is in het Thai alsmede in het Nederlands. Achter de Nederlandse woorden staat de uitspraak in het Thai, de vertaling of de betekenis van het woord of de zin, zodat zelfstudie tot de mogelijkheden behoort.

De meest gebruikte en de belangrijkste grammatica van het Nederlands wordt in dit taalboek behandeld. Verder zal het duidelijk zijn dat het opbouwen van de Nederlandse woordenschat onontbeerlijk is om de grammatica degelijk toe te passen. de grammatica en de spelling zijn nauw met elkaar verbonden, ze vullen elkaar aan.

Ook aan de uitspraak wordt veel aandacht besteed. In de eerste twee lessen worden de klanken behandeld. In deel V komt de spelling aan bod, waarin de nieuwe spelregels aan orde komen.

€ 48,80

Beschikbaar Beschikbaar
ISBN
9789080228740

Ook in deze serie