Nieuwe Spreekrecht 1.2 leerwerkschrift

no image

Omschrijving

Let op: dit artikel heeft een levertijd van ongeveer 2 weken.

Vertrouwde sterktes
•Taakgerichte-communicatieve didactiek
•Hoge authenticiteit
•Doordachte en cyclische opbouw
•Buitenschoolse activiteiten
Aangepaste verbeterpunten
 
Op basis van reacties van gebruikers werden bepaalde verbeterpunten aangepast. Het resultaat: lesmateriaal dat nóg beter beantwoordt aan uw verwachtingen en die van uw cursisten.
Tussenstappen in het leerproces

•Bouwstenen voor taalgebruik
•Woordenschattekeningen
Hoger gebruikscomfort

•Overzichtelijke structuur in de handleiding, duidelijke logo's en duiding
•Heldere doelenoverzichten per thema en per les
NIEUW!
Nieuwe SpreekRecht beantwoordt voortaan aan de nieuwe opleidingsprofielen NT2 voor de basiseducatie. Om die reden is leerwerkschrift 2 opgebouwd uit een mondeling en een schriftelijk deel. De aanpassing vertrekt wel vanuit de bestaande thema's, dus er is voldoende herkenning

€ 33,85

Beschikbaar Beschikbaar
ISBN
9789030660880

Ook in deze serie