Ga naar hoofdinhoud

Hollandac konusuyor musunuz? Spreekt u Nederlands?

Afbeelding van Hollandac konusuyor musunuz? Spreekt u Nederlands?

Beschrijving

Turkse mensen hebben vaak veel moeite om het Nederlands machtig te worden. De belangrijkste reden hiervoor is dat het Turks heel weinig overeenkomsten vertoont met het Nederlands.Wat deze methode onderscheidt van andere methodes, is niet alleen dat het in het Turks is geschreven, maar dat de cursist eerst de elementaire grammatica van het Turks wordt bijgebracht. Daarna wordt er een uitgebreide beschrijving van het Nederlands gegeven. Door de eenvoudige opbouw ontstaat er een logisch verband tussen de modules. Elke module wordt bovendien afgesloten met een oefening.Deze unieke leermethode, die heel geschikt is voor Studiehulp, heeft in de praktijk bewezen het leerproces aanzienlijk te kunnen versnellen.Bu kitap anadili Türkçe olanlar için hazýrlanmýþtýr. Türkçe ile Hollandaca arasýnda çok az uyuþma olduðundan dolayý bu grup Hollandaca’yý öðrenirken çok güçlüklerle karþýlaþýr.Bu eðitim metodunu diðer metodlardan ayýran neden Hollandaca dilbilgisinin Türkçe’de açýklanmasýdýr. Öðrenciye öncelikle Türkçe’nin gerekli unsuri yapýsý öðretilir ve ondan sonra anlaþýlýr bir þekilde Hollandaca açýklanýr. Kitabýn basit yapýsýndan dolayý modüller arasýnda mantýklý bir bað oluþur. Modüllerin sonunda elde edilen dilbilgisinin bilinçli kullanýlmasý için alýþtýrmalar bulunur.Kendi baþýnýza inceleyebileceðiniz bu metod öðrenme süreçini hýzlandýracaktýr.

Kopen bij


€ 39,00

Indien op voorraad binnen 48 uur verzonden


Specificaties

ISBN/EAN9789077698037
TypeBoek

Publicatie

AuteurAtalay
UitgeverVanDorp Educatief