Ga naar hoofdinhoud

ABC DELF Junior Scolaire A2 2ème édition livre + corrigés + DVD-ROM + livre web

Beschrijving

Een voorbereidend boek voor het DELF-schoolexamen Frans als vreemde taal (FLE), in de ABC Delf collectie, voor jonge adolescenten, niveau A2.
ABC DELF Junior Scolaire A2 bereidt leerlingen voor op de nieuwe toetsen door de huidige formats te integreren.
Tot 2023 en in alle landen van de wereld kan het DELF worden afgelegd in de "oude" en de "nieuwe" vorm.
het "nieuwe" formaat.
Dit boek bereidt je voor op BOTH!

ABC DELF Junior Scolaire A2 biedt een parcours dat u toelaat de examens met de beste slaagkansen aan te vatten
kans op succes:

 • Presentatie en uitleg van de werking van de examens;
 • 200 DELF-achtige activiteiten (50 per vaardigheid);
 • 4 proefexamens (1 per vaardigheid);
 • 3 complete proef DELF's.
 • De "plus" van ABC DELF Junior Scolaire A2 :
 • Advies van de coach om de kandidaat te helpen met alle aspecten van het examen
 • Een eerste zelfevaluatie om sterke en zwakke punten te identificeren
 • Antwoorden en transcripties inbegrepen voor onafhankelijk werk
 • Een webboek, 100% online, inbegrepen
 • Een multimedia audio- en video-dvd met meer dan een uur aan audio-opnames voor mondelinge oefening; advies van de coach in een interactieve video

Ouvrage de préparation au DELF scolaire en français langue étrangère (FLE), dans la collection ABC Delf, pour de jeunes adolescents, niveau A2.
ABC DELF Junior Scolaire A2 prépare aux nouvelles épreuves en intégrant les formats actuels.
Jusqu'en 2023 et dans tous les pays du monde le DELF peut être passé sous “l'ancienne" et
“la nouvelle" formule.
Ce livre vous prépare aux DEUX !

ABC DELF Junior Scolaire A2 propose un parcours permettant d'aborder les épreuves avec les
meilleures chances de réussite :

 • Présentation et explication du déroulement des épreuves;
 • 200 activités type DELF (50 par compétence) ;
 • 4 épreuves blanches (1 par compétence) ;
 • 3 DELF blancs complets.
 • Les « plus »d'ABC DELF Junior Scolaire A2 :
 • Les conseils du coach pour accompagner le candidat sur tous les aspects de l'examen
 • Une autoévaluation initiale pour identifier ses forces et faiblesses
 • Les corrigés et transcriptions inclus pour un travail en autonomie
 • Un livre web, 100 % en ligne, inclus
 • Un DVD multimédia audio et vidéo inclus avec p lus d'une heure d'enregistrements sonores pour le travail de l'oral ;ÂÂ les conseils du coach dans une vidéo interactive

Kopen bij


€ 25,95

Indien op voorraad binnen 48 uur verzonden


Specificaties

ISBN/EAN9789463924849
TypeBoek